Marc van Opijnen, legal informatics

 Profile on LinkedIn
 

Published Works

 
Year Lang Type Publication
2023 NL Book review 'Rechtspraak en kunstmatige intelligentie, een ravijn vol onbegrip', over:
Masha Medvedeva, 'Identification, Categorisation and Forecasting of Court Decisions' en Manuella van der Put, 'Kunstmatige intelligentie bij rechterlijke oordeelsvorming. Theoretische analyse en praktische implementatie'

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2023/3, p. 191-197.
2021 NL Article Woo en Wpru: een twee-eiige tweeling? Enkele overpeinzingen bij de plannen om de uitsprakenpublicatie flink op te schroeven
Nederlands JuristenBlad, 2021/3261
2021 NL Article Publicatie van rechtspraak: Europese perspectieven
Raad voor de rechtspraak, Rechtstreeks 2021/3, pp 38-46.
2021 NL Poem In numeris ius
Meesterlijk. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Jaap van den Herik, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden, p. 161. Leiden: E.M. Meijers Instituut, 2021.
2021 EN Conference paper Court Decisions: the Real Big Challenge for Legal Big Data. How the European Case Law Identifier (ECLI) can be of help
1st EuropeaN Data conference On Reference data and SEmantics ENDORSE 2021, pp. 101-112.
2021 NL Article Alle uitspraken online? Hoe dan? Noodzakelijke ingrediënten voor een wettelijke regeling
Ars Aequi februari 2021, p. 127-135, AA20210127.
2021 NL Weblog
iBestuur Online:  
   Overheidsinformatie? Ondoorzoekbaar!iBestuur Online, 27-01-2021
2020 NL Weblog
iBestuur Online:  
   Lijdensdruk en zelfinzichtiBestuur Online, 02-07-2020
2019 EN Book Chapter The EU Council Conclusions on the Online Publication of Court Decisions
Knowledge of the Law in the Big Data Age, G. Peruginelli and S. Faro (Eds.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 317.
2019 NL Weblog
iBestuur Online:  
   Verborgen privacygevareniBestuur Online, 26-09-2019
   Waar is de wet?iBestuur Online, 19-08-2019
   Het verboden algoritmeiBestuur Online, 17-06-2019
2019 NL Article Rechtspraak.sr. Website en uitsprakendatabank van het Hof van Justitie
Surinaams Juristenblad, 2019/1
2018 NL Weblog
iBestuur Online:  
   AVG-puzzeltjes voor mens en computeriBestuur Online, 26-11-2018
   AVG-hartjesiBestuur Online, 01-10-2018
   Slecht planiBestuur Online, 28-06-2018
   Het algoritme heeft het gedaaniBestuur Online, 02-05-2018
   Dutch legislation?iBestuur Online, 15-03-2018
   RobotrechtersiBestuur Online, 08-02-2018
2018 NL Article Legal(ly) Linked Data. Over de noodzaak tot betere standaardisatie van juridisch bronmateriaal
Computerrecht, 2018/51
2018 EN Conference paper Search engines don’t understand lawyers, but smart technologies can improve access to legal information
ESCB Legal Conference 2018, European Central Bank.
2017 EN Conference paper Tommaso Agnoloni, Lorenzo Bacci, Ginevra Peruginelli, Marc van Opijnen, Jos van den Oever, Monica Palmirani, Luca Cervone, Octavian Bujor, Arantxa Arsuaga Lecuona, Alberto Boada García, Luigi Di Caro, Giovanni Siragusa
Linking European Case Law: BO-ECLI Parser, an Open Framework for the Automatic Extraction of Legal Links
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2017: The 30th Annual Conference, Edited by A. Wyner and G. Casini.
2017 EN Article Marc van Opijnen, Ginevra Peruginelli, Eleni Kefali, Monica Palmirani
Online Publication of Court Decisions in Europe
Legal Information Management, 17 (2017), pp. 136–145.
2017 EN Book Chapter The European Legal Doctrine Identifier – a Missing Link?
in: S. Faro and G. Peruginelli (Eds.), La Dottrina Giuridica e la sua Diffusione. G. Giappichelli Editore, Italy, 2017.
2017 EN Article Gaining Momentum. How ECLI Improves Access to Case Law in Europe
Journal of Open Access to Law, Vol 5, No 1 (2017)
2017 EN Conference paper Tommaso Agnoloni, Lorenzo Bacci, Marc van Opijnen
BO-ECLI Parser Engine: the Extensible European Solution for the Automatic Extraction of Legal Links
ASAIL 2017: 2nd Workshop on Automated Semantic Analysis of Information in Legal Texts, in conjunction with ICAIL 2017: XVI International Conference on AI and Law, 16 June London.
2017 EN Conference paper Marc van Opijnen, Monica Palmirani, Fabio Vitali, Jos van den Oever, Tommaso Agnoloni
Towards ECLI 2.0
Proceedings of the Conference for eDemocracy & Open Government, Krems, 17/18-05-2017.
2017 EN Report Marc van Opijnen, Ginevra Peruginelli, Eleni Kefali, Monica Palmirani
On-line Publication of Court Decisions in the EU, Report of the policy group of the project 'Building on the European Case Law Identifier'
Available on SSRN
2017 EN Article Marc van Opijnen, Cristiana Santos
On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval
Journal for Artificial Intelligence and Law. DOI 10.1007/s10506-017-9195-8
2016 EN Conference paper Towards a Global Importance Indicator for Court Decisions
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference, Edited by F. Bex and S. Villata.
2016 EN Article Court Decisions on the Internet: Development of a Legal Framework in Europe
Journal of Law, Information & Science Vol 24(2) 2016.
2016 NL Article Marc van Opijnen, Bart Veenman
Jurisprudentie zoeken op Europese schaal; hoe de ECLI-zoekmachine de grensoverschrijdende toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken vergroot
Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2016, nr. 4
2016 EN Article Marc van Opijnen, Hayo Schreijer, Ilja Andreas, Maarten Kroon
Specialised Government Publishing: The Law Pocket and Linked Legal Data in the Netherlands
Journal of Open Access to Law, Vol 4, No 1 (2016)
2015 EN
BG
Conference paper Marc van Opijnen, Alexander Ivantchev
Implementation of ECLI – State of Play
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2015: The Twenty-Eighth Annual Conference, Braga, Edited by Antonino Rotolo.

Bulgarian Translation:
Прилагане на ECLI – Текущо състояние.
2015 NL Article Rechterlijke uitspraken op internet
Surinaams JuristenBlad, 2015/1
2015 EN Conference paper Marc van Opijnen, Nico Verwer and Jan Meijer
Beyond the Experiment: the eXtendable Legal Link eXtractor
Workshop on Automated Detection, Extraction and Analysis of Semantic Information in Legal Texts, held in conjunction with the 2015 International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL), June 08 - 12, 2015, San Diego, CA, USA.
2014 NL Booklet Rechtspraakdata: open, linked en big
Raad voor de rechtspraak, Rechtstreeks 2014/2
2014 NL Article Het proefschrift: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd
Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht) 2014/4
2014 NL PhD Thesis Op en in het web. Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd
Boom Juridische uitgevers, ISBN 9789089748744
DARE Repository University of Amsterdam
English Summary
   Reviews: 
   C. Boon'Rechtspraak: nieuwe tools ontwikkelen om door de bomen opnieuw het bos te zien', Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie, 2014/4, p. 37-39.
   H.J. van den HerikRechtgeleerd Magazijn THEMIS, 2015/4, p. 159-162.
2013 NL Article Van LJN naar ECLI. Vijf prangende vragen
Nederlands JuristenBlad, 2013/1607
2013 EN Conference paper A Model for Automated Rating of Case Law
Proceedings of the Fourteenth International Conference on Articifial Intelligence and Law, Rome, June 10-14 2013, pag. 140-149.
2012 EN Conference paper Citation Analysis and Beyond: in Search of Indicators Measuring Case Law Importance
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2012: The Twenty-Fifth Annual Conference, Edited by Burkhard Schäfer, ISBN 978-1-61499-166-3, pag. 95-104.
2012 EN Conference paper The European Legal Semantic Web: Completed Building Blocks and Future Work
European Legal Access Conference Paris, 22-23 November 2012.
2011 EN
IT
Book Chapter European Case Law Identifier: Indispensable Asset for Legal Information Retrieval
From Information to Knowledge - Online access to legal information: methodologies, trends and perspectives, edited by Maria Angela Biasiotti and Sebastiano Faro. In the series: 'Frontiers in Artificial Intelligence and Applications', IOS Press, December 2011, pp. 91-104.

Italian Translation:
Lo European Case Law Identifier: risorsa indispensabile per il reperimento dell'informazione giuridica.
Informatica e diritto, rivista internazionale dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, 2012/2, pp. 165-184.
2011 NL Article Jurisprudentiestatistiek - Over de publicatie, annotatie en citatie van rechterlijke uitspraken
Nederlands JuristenBlad, 2011/1658
2011 NL Article Het communautaire geteld - een kwantitatief onderzoek naar Europeesrechtelijke verwijzingen in rechterlijke uitspraken en rechtswetenschappelijke literatuur
SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2011/98
2011 NL Article Selectie en publicatie van rechterlijke uitspraken in rechtsvergelijkend perspectief
Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht) 2011/5
2011 NL Book Chapter Rechtsbijstandsrechtspraak
Zijn naam is Klijn - Liber Amicorum ter gelegenheid van de pensionering van Albert Klijn, Mei 2011, pp. 98-109.
2011 EN Conference paper European Case Law Identifier: a Short History and the Broad Outlook
From Information to Knowledge, On Line Access to Legal Information - Following-up European Initiatives and Projects Enhancing Access to Legal Information via the Internet. Florence 06-05-2011.
2011 NL Article Zoeken naar juridische informatie in de EU - steeds meer bomen maar nog te weinig bos
Cahiers de la documentation - Bladen voor documentatie - 2011/1, p. 11-18.
2010 EN Conference paper Canonicalizing Complex Case Law Citations
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2010: The Twenty-Third Annual Conference, Edited by Radboud G.F. Winkels, pp. 97-106, ISBN 978-1-60750-681-2.
2010 EN Conference paper Searching References to Secondary EU Legislation
Proceedings of the Fourth International Workshop on Juris-informatics (JURISIN 2010), Edited by Satoshi Tojo. Tokyo, 2010.
2010 NL Booklet Rechtspraak en digitale rechtsbronnen: nieuwe kansen, nieuwe plichten
Raad voor de rechtspraak, Rechtstreeks 2010/1
2009 NL Article Europese e-justice - ambitieus en weerbarstig
SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2009/174.
2009 NL Article Waarom Lindenbaum-Cohen een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN) heeft
Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht) 2009/6.
2008 EN Conference paper Identifiers, Metadata and Document Structures: Essential Ingredients for Inter-European Case Law Search
European Legal e-Access Conference 2008, Parijs 10-12 december 2008.
2008 EN Conference paper Finding Case Law on a European Scale - Current Practice and Future Work
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2008: The Twenty-First Annual Conference, Edited by Enrico Francesconi, Giovanni Sartor and Daniela Tiscornia, pp. 43-52, ISBN 978-1-58603-952-3.
2008 EN Conference paper Need for Electronic Networking of Insolvency, Business, Land and Other Registers?
Forum on Judicial Cooperation in Civil Matters: Debate with National Parliaments, organized by the European Parliament, 2 December 2008, pp. 34-57.
2007 NL Book review 'E-Justice - Beginselen van behoorlijke elektronische rechtspraak' (Ronald van den Hoogen)
Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht), mei 2007/5.
2006 EN Conference paper A public index of case law references - the end of multiple and complex citations
Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2006: The Nineteenth Annual Conference, Edited by Tom M. van Engers, pp. 71-80, ISBN 1-58603-698-X.
2006 EN Book Chapter Celex embedded: joint access to national and European legal sources
25 Years of European Law Online / 25 Années de Droit Européen en Ligne, Office for Official Publications of the European Communities, 2006, pp. 73-82.
2006 NL Article Uitspraken op Rechtspraak.nl - een representatief beeld?
Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht) 2006/1.
1999 NL Article Surfen in toga
Advocatendossier 1999/2.
1998 NL Article Overheid op Internet
Rechtshulp 1998/mei.
1996 NL Article Asielrechtsbijstand
Advocatenblad: 1996/12.
1996 NL Essay Hoe mooier het jaarverslag, des te lager de winst
Intermediair 1996/37.
1995 NL Short story Op drift
HP/De Tijd 1995/22.
1993 NL Poem De Mycoloog
'Mijn landschap door', 't Kofschip/VWJL, 1993.
1992 NL Book review Sporen van twijfel. Over: 'Dubieuze Zaken. De psychologie van strafrechtelijk bewijs' van H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen en W.A. Wagenaar.
Intermediair 1992/20.
1991 NL Short story Ragnvald
Mens & gevoelens 1991/dec.
1991 NL Book review Indian winter. Over: 'In The Spirit of Crazy Horse' van Peter Matthiessen.
Intermediair 1991/41.
1991 EN Thesis Mother Earth represented in court - possibilities for the defence of environmental interests in international law
'Development & Security' - Centre for Development Studies, University of Groningen, 1991, No 34.
1990 NL Book review Hoger beroep. Over: 'Meesters der Metamorfose - Overwegingen van een rechter' van B.J. Asscher
Intermediair 1990/6.
1989 NL Book review Grijs verleden. Over: 'Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders 1945-1955' van Peter Romijn
Intermediair 1989/45.
1989 NL Book review In de schaduw van de supermachten. Over: 'Europa - Speelbal of Medespeler - Europese machtspolitiek in verleden en toekomst' van Henk Houweling en Jan Geert Siccama (red.)
Intermediair 1989/29.
1988 NL Book review Over: 'Toekomst voor de vredesbeweging' van Jan van Putten
Transaktie, Tijdschrift over de wetenschap van oorlog en vrede, 1988/1.
1987 NL Book review Over: 'Johnson Moordenaar! - De kwestie Vietnam in de Nederlandse Politiek 1965 - 1975' van Peter van Eekert, Duco Hellema, Adrienne van Heteren.
Transaktie, Tijdschrift over de wetenschap van oorlog en vrede, 1987/1.
1987 NL Book review Over: 'Vredesbeweging: Strategie en Effectiviteit. Vredesacties in de ogen van wetenschap en beweging', van D. Benschop, G. Walraven, E. Wiersma (red.).
Transaktie, Tijdschrift over de wetenschap van oorlog en vrede, 1987/1.